Na czym polega?

Budownictwo naturalne polega na wykonywaniu budynków przy użyciu materiałów niskoprzetworzonych, naturalnych, recyklingowych i lokalnie dostępnych w celu zminimalizowania wpływu procesu budowlanego na środowisko. Z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że przy zastosowaniu materiałów takich jak glina, słoma, włókna celulozowe czy drewno możemy wykonać budynek spełniający wszelkie wymagania stawiane współczesnemu budownictwu, również w standardzie energooszczędnym czy pasywnym. Skorzystajmy z tego!

Budownictwo, a ekologia​

Według szacunków ONZ budynki odpowiadają za 25-40 % energii konsumowanej na świecie oraz około 40 % światowej emisji dwutlenku węgla. Zużycie to związane jest z procesem wydobycia i przetworzenia niezbędnych surowców, eksploatacji budynku oraz prac związanych z rozbiórką budynku. Jest to ogromne obciążenie ale również drogowskaz pokazujący kierunek zmian.​

Energochłonność materiałów budowlanych

Żeby zaizolować 1 m2 ściany styropianem o grubości 20cm potrzeba aż 14,6 kg węgla! Gdybyśmy zamienili materiał izolacyjny na wełnę drzewną lub włókna celulozowe otrzymamy odpowiednio 5 i 1.7 kg. W przypadku użycia słomy, traktowanej jako materiał odpadowy, możemy uznać, że węgla, ani energii pochodzącej z innych źródeł nie potrzebujemy w ogóle. Wybór materiału budowlanego MA znaczenie!

Energia niezbędna do wyprodukowania 1m2 izolacji

Styropian [Grubość - 20 Ciężar - 20]
86,4 J
Wełna mineralna [grubość - 20 ciężar - 50]
16,6 J
WEŁNA DRZEWNA [grubość - 20 ciężar - 50]
10,8 J
WŁÓKNA CELULOZOWE [GRUBOŚĆ - 30 waga - 40]
3,3 J
SŁOMA [grubść - 40 ciężar - 90]
0 J